Archive for פברואר, 2012

 

טינופות

Read full article | No Comments

איך אומרים "טינופות"

בכמה שפות?

לוחשים,

חליפות.

קליפה

Read full article | No Comments

קליפה,

בלי הפרי,

איך תתוארי?

מרוקנת?

חלולה?

מרכיב של זבל,

בלי תיכלה?

בלתי מוסבר

Read full article | No Comments

בלתי מוסבר!

מיסתורי!

סליחה זה תורך

או תורי?

ברק

Read full article | No Comments

ברק היכה

בלי הצדקה

ולא חמל,

ממש חבל

סתם אילחוש

Read full article | No Comments

סתם אילחוש,

שלא תחוש-

בזמן שחולף

רק אל תתעלף.

שלכת של לחם

Read full article | No Comments

שלכת של לחם:

שלכם.

כמה נשאר

Read full article | No Comments

כמה נשאר

מחיות הבר

תרנו ותרנו וכמה הותרנו?

המרקם

Read full article | No Comments

המרקם-מחוספס

החומר-די גס

נמאס כבר נמאס

גידול

Read full article | No Comments

טון של טרחות

קילו צרחות

אכזבות לתיבול

זו נוסחת  הגידול

גר

Read full article | No Comments

זאב גר עם כבש

דוד עם גוליית

גדי  גר  לו בצוותא עם נמר מבויית

ומתחלקים כמובן בשכר הדירה

מי יצא טוב ומי יצא רע