Archive for מרץ, 2012

 

סוף השבוע

Read full article | No Comments

סוף השבוע

סוף של אירוע

כמה שבועות

עד ת'  האות?

היום2

Read full article | No Comments

היום החל

כך אני מרכל

התחיל,ולאן?

וודאי לא לכאן.

היום5

Read full article | No Comments

היום שנמאס

אפילו לא כעס

כשנפרס לפרוסות:

לדקות,לשניות.

השבוע3

Read full article | No Comments

השבוע

מתערבל

מסתלסל,

כמו הוריקן

ממש כאן,

ואפילו יאיים-

הוא תיכף מסתיים.

נפתולים

Read full article | No Comments

נפתולים

של מילים

נעלמים,

וקמלים.

לבד

Read full article | No Comments

לבד לבד לבד

לבדר

זה לא.

שאול

Read full article | No Comments

שאול

שאלתי

שאול

שאול.

הזמן3

Read full article | No Comments

הזמן שעבר-רק הוא מצטבר

ואילו הזמן שלי-רק הולך רק הולך

וחסר,

מתייסר.

זמני

Read full article | No Comments

זמני הביולוגי

גילי הכרונולוגי

והמשבר התיאולוגי.

ימים נערמים

Read full article | No Comments

הימים

נערמים

מול מבטי,נדהמים

ימים בלתי חוזרים

ימים פגומים ימים שבורים.