Archive for אפריל, 2012

 

סקיצה

Read full article | No Comments

סקיצה

של עקיצה

רכשה מעריצה

אחת,

פצצה.

שם במסתרים

Read full article | No Comments

שם במסתרים

שם אין תורים

יש גאיות יש הרים

יש קסמים מפוארים

בלתי מתוארים

***

שם במסתרים

היכן שאין תורים

כמעט אין מבקרים.

שם מעיין הנעורים

שם אין שמיים מתקדרים.

***

שם במסתרים

אף פעם לא היו תורים

כולם שם מוארים

כולם נהדרים

כולם אך נופת מדברים.

תמיד נעלים

Read full article | No Comments

שמיים תפלים

מתכרבלים

מסתלסלים

ותמיד נעלים

עלינו-בני אנוש דלים.

הנה כאן עוסקים

Read full article | No Comments

הנה כאן עוסקים

בצרות אופקים.

קצת שקט

Read full article | No Comments

קצת שקט

כמה שקטים

שוקדים,

שוקטים,

יוקדים,

ממש במלחמה-

להביא שלווה שלמה.

בוקר טוב פעמיים

Read full article | No Comments

בוקר טוב

פעמיים

לפני הצהריים

ולפני ערב טוב

***

בוקר טוב

פעמיים

לנכה על קביים

לאיש שברחוב

***

בוקר טוב

פעמיים

לידידי אמת

בלי להשתמט

***

בוקר טוב

פעמיים

הנה ערב

בינתיים.

והנה מלכים

Read full article | No Comments

והנה מלכים

מחטטים בפחים

ואתם-מגחכים.

קביים

Read full article | No Comments

שעת בין ערביים

איש על קביים

כי בין שתי נקודותיים

עוברים זוג קביים.

גנרל גנרל

Read full article | No Comments

גנרל,

גנרל

הנה אתה מוטל

מבוטל.

מלכויות נלחמות

Read full article | No Comments

נלחמות מלכויות

על סוגי מליחויות

על אופני שליחויות

על כוח ,שלטון, שלל איזמרגד

על מי שהוא נגד,

מי שבעד.