Archive for יוני, 2012

 

בדידות מהולה

Read full article | No Comments

לפעמים

יש כיף

ב1/2 בדידות

ב1/4 בדידות

בדידות מהולה

מביאה הקלה

סבל כולל

Read full article | No Comments

סגל

של

סבל

מסוג מסויים

סבל כולל

ממזרח ועד ים.

אש בכל אות

Read full article | No Comments

נביאים

נביאות

אש

בכל אות.

פוחלצים ממליצים

Read full article | No Comments

פוחלצים

ממליצים

על קפה

מקוצים.

ימים מוכי אור

Read full article | No Comments

ימים מוכי אור

ולובן וצחור

ואתה אז מחליט:

תנו לי קצת אפלולית.

משמעות מזוקקת

Read full article | No Comments

משמעות מדוייקת

מהזמן היא מופקת

משמעות מזוקקת

מהבהבת,דולקת

הופך זמן למלים

Read full article | No Comments

הופך זמן למלים

וכך די משלים

עם תפוקות, עם תוצר

של זמן שעבר.

שאלות ברוח הקרה

Read full article | No Comments

אי שם ברוח הקרה

מה עם הכרה?

מה עם מטרה?

ומה עשתה ציפור הקור

Read full article | No Comments

ציפור

הקור

קופאת את רצונה

בלי שמץ הבנה.

המון אתרים

Read full article | No Comments

כל כך הרבה אתרים

אבל מה עם חברים