Archive for ספטמבר, 2012

 

שנה חדשה

Read full article | No Comments

שנה

חדשה

מרגישה קצת חלשה

סליחות נכות

Read full article | No Comments

סליחות

נכות

ביניהן

מתווכחות

מי הסליחה

הכי מצליחה.

שמים מסכנים

Read full article | No Comments

שמים

מסכנים

מתבוננים

מעל

בוכים על איש

נטול סנדל

ריקנות

Read full article | No Comments

ריקנות

ודווקנות

נטולות

כל אמינות

קלוש

Read full article | No Comments

קלוש

חלוש

תלוש

ואין אף קצת חומר ללוש

הדרך

Read full article | No Comments

הדרך כה קשה

ולעתים היא עבשה

הדרך,

רכושה

של זאתי

הקדושה.

הכאב שבנפשי

Read full article | No Comments

הכאב שבנפשי

הוא אולי דבר אישי

אז מה עוד תבקשי

ולמה תתעקשי

השימפנזה

Read full article | No Comments

פן זה

של השימפנזה

לא מוכר למדע

ולסיפור אגדה.

והנה הנקיקים

Read full article | No Comments

והנה

הנקיקים

מציקים

לסדקים

רעמים

Read full article | No Comments

רעמים

וברקים

מרעידי הסדקים