Archive for אוקטובר, 2012

 

עיניים חומדות

Read full article | No Comments

עיניים חומדות

בעולם  ממוקדות

נודדות נודדות

ותוקעות יתדות.

לאזוב

Read full article | No Comments

לאזוב

יש חוב

אז הוא רץ אחוז תזזית

ישר לחזזית

איזה שיט

Read full article | No Comments

איזה שיט

איזה שיט

לשתות

בקשית

כוכבים מקוים

Read full article | No Comments

כוכבים

מקוים

שלירח

קצת שיער  יצטמח

שאיש לא יבדוק

Read full article | No Comments

טקסטים שאיש לא יקרא

איש לא יבדוק

כמו ביצה

שאיש לא ישלוק

לא חלמון

לא חלבון

טקסט שהוא סתם חרבון

כל כך עקשן

Read full article | No Comments

כל כך עקשן

יוצא  עשן

גם עקשנות

היא מיומנות

סינתזה של גזע

Read full article | No Comments

סינתזה

של גזע

עם שורשים

כל כך קשים

פלחים

Read full article | No Comments

פלחים

מבטיחים

של אשכולית

בשלולית

רץ

Read full article | No Comments

רץ אחרי אוטו זבל

אני קשור אליו בחבל

אני קשור מאד לאשפתי

תתפלאו זה אמיתית

שלוש שעות

Read full article | No Comments

שעה

שתיים

שלוש תתבלה

לילה יכלה

וגם יום

ייפרד לשלום