Archive for דצמבר, 2012

 

שפע

Read full article | No Comments

נבלות,

נבלים,

ושפע

צלילים

המעי הדק

Read full article | No Comments

המעי

הדק

כל כך  נשחק

וכשאכלתי-

הוא צחק

בדרכי נוסטרדמוס

Read full article | No Comments

והנביא

הרביעי

יגיח

מאי

פרוות

Read full article | No Comments

צבא

של פרוות

שכבר לא

מקוות

האם יש אפשרות

Read full article | No Comments

האם יש אפשרות

שריבוע

יהפוך חרוט?

בינות

Read full article | No Comments

בינות

לרימות

שכנו

נשמות

מחיצות

Read full article | No Comments

מחיצות

בין אומות

אט אט נעלמות

אך לא הסיבות

לשלל מלחמות

בעיות

Read full article | No Comments

בעיות

הזויות

מבדלי

אותיות

הגולש

Read full article | No Comments

הגולש

שגולש

כבר מזמן

התרושש

שיווק

Read full article | No Comments

איש ואשת שיווק

וואוו,איזה זוג

מוכרים אחת את השני

מוכרים שמאלית לימני