Archive for פברואר, 2013

 

המושלם

Read full article | No Comments

החומוס

המושלם

לאן

הוא נעלם

פילים

Read full article | No Comments

פילים

מתכלים

כמו בני אדם

בשר ודם

הכעך

Read full article | No Comments

הכעך

כה צרח

כשהמלח עד דק

עליו היה נבזק

קוביה

Read full article | No Comments

קוביה

בוכיה

רוצה היא בבירור

פשוט להיות כדור

זיתים

Read full article | No Comments

זיתים

מתקוטטים

בעת נים לא נים

גם על גלעינים

השרוך

Read full article | No Comments

מרבה רגליים

איבד שרוך

של נעליים

שרוך ארוך

שרוך מודגש

באורך

של נחש

עכבישים

Read full article | No Comments

עכבישים

מקשקשים

תגידו, מה הם

מרגישים

ימים קסומים

Read full article | No Comments

ימים

קסומים

מדממים

מצטמצמים

צל עץ

Read full article | No Comments

צל

של עץ

איננו

מתנפץ

יתושים

Read full article | No Comments

יתושים

מרגישים

נימי דם

רוחשים