Archive for אוקטובר, 2013

 

צרות

Read full article | No Comments

צרת

רבים

נחמת

עקרבים

 

 

צרת

קשישים

נחמת

טפשים

 

 

והיכן

חונות צרות?

הן מסתתרות

במערות

תפילה להשראה

Read full article | No Comments

כשלא יוצא לכתוב

כשלא יוצא לחשוב

כשהמלים נעצרות

כשאותיות מתערערות

 

 

אזי-מתפלל להשראה

תשעים בסולם אפס עד מאה

מתפלל,

להמראה

 

 

ואז יתחדש טיפטוף מלים

לחרוצים,לעצלים

תזנקנה אותיות

רוצות להיות רוצות להיות

רוח מופיעה

Read full article | No Comments

שמיים חומים

שמיים חמים

ואד מהביל

אדמה הוא מוביל

 

 

ולפתע-רוח מופיעה

קצת קרירות באמתחתה

באמצע יום קיץ חם

מופיעה לה,ככה סתם

 

 

ואז יום קיץ לשם מה

מטיל על רוח משימה

שבאמצע אוקיינוס חום

נוכל לנשום נוכל לנשום

העוסקים בכוכבים

Read full article | No Comments

אצטגנין

לא מאמין

לכוכבים

המטיבים

 

 

תוכן

חסר חן

תחזית

לא יתן

 

 

רק אסטרונום

בחלום

יגלה במרחקים

כוכבים ותיקים

ספקות

Read full article | No Comments

הספק הספק

שניצב פה חורק

על חשש

מתרפק

 

 

ספק,ספקות

מכאיבים כמו מכות

חבריהם-היסוסיו

חסרי נימוסים

 

 

ספקות זוחלים

לא זקוקים למלים

ספקות נמקים

כמו מליון מקקים

גחלילית

Read full article | No Comments

גחלילית מאירה

בלב השדרה

מחפשת חבר

רואה או עיוור

 

 

גחלילית בודדה

מרגישה קצת אבודה

מאירה ומכבה

כאילו עושה טובה

 

 

גחלילית

תאורה די שולית

מדע פניך תליט

מול אותה גחלילית

דוח מפורט

Read full article | No Comments

קיבלתי דוח

אחד ארוך

על מעשים

ועל כנסים

 

 

דוח עלילותי

מאז ועד מתי

דוח מפורט

ממש מושלם כמעט

 

 

סוף סוף אני במרכז

אם כי-קצת מרוגז

שקיעות, זריחות

וים דוחות

רוח יום

Read full article | No Comments

כך פתאום

בחום היום

רוח קלילה

רוח דלילה

 

 

לעתים מתקרבת

לעתים מתרחקת

על חלונות מתדפקת

כאילו מתפנקת

 

 

אז רוח קלילה

רוח דלילה

השעה היא יפה

היי לסופה

עציץ שאפתן

Read full article | No Comments

עציץ

הקיץ

על נוף

מציץ

 

 

ומשתאה

על המראה

מתי כבר יער

אהיה

 

 

עציץ

להיות יער שואף

או לפחות להתחלף

הוא מלחלום לא מתעייף

מלת הקסם

Read full article | No Comments

מלת קסמים

באסמים

נותרת

מסתתרת

 

 

מלים מוקסמות

מלים חכמות

מגיחות מחוריהן

גם ה-לא וגם ה-הן

 

 

וכך מלה,מלים

בכולן טמונים קסמים

קסם המלה

אבק של גאולה