Archive for נובמבר, 2013

 

על אימה

Read full article | No Comments

אימה

חשכה

מול כלום שחור בבריכה

מול ריק דחוס

מול סוף כמוס

אימה עמומה

שחורה אדומה

אימה פה בצד

במעיל מיוחד

אימה רותחת קפואה

וחלפה עוד שעה

של

אימה מבורכת

שחולפת חורכת

אימה חומה

אימה תמימה

עוד אימה

ועל מה…

מילים

Read full article | No Comments

מילים אוחזות בי

מחבקות

ושותקות

רוצות להיות לי משפחה

להביא לי שמחה

*

*

מילים מדברות אלי

אפורות

ושחורות

רוצות לארח לי לחברה

חברה-של ברירה

*

*

מילים קודרות

מילים שמחות

למשפטים הן כבר תופחות

מפחד להיות משורר

Read full article | No Comments

מפחד להיות משורר

 להתחייב למלה

לזמן שעובר

מפחד להיות משורר

לבטא את הכל

מול הזמן העיוור

מפחד להיות משורר

מה החלופה

האם תתעורר?

כותב את הזמן

Read full article | No Comments

כותב את הזמן

הופך שניות למילים

דקות למשפטים

ושעות לבתים

זמן כתוב,

זה קצת עצוב

זמן שחור על לבן

זמן מכוון

הזמן המונצח

שואף להיות

בלתי נשכח

עוד על הזמן

Read full article | No Comments

זמן שרוף

אחוז טירוף

משתולל

ממלמל

"לכו כולכם לעזזאל

רק מושל אחד יש כאן

וזה אני, אני הזמן"

זמן  מטורף

לא חשוב מתי נשרף

כולם חושבים שנעקף

אבל, הוא על הסף

בטוח בניצחון

הזמן הנכון.

על אתר

Read full article | No Comments

אתר

מיותר

לפני שנים

כבר נקבר

*

*

האתר

לא נבחר

הוא סתם

בדל עבר

*

*

אתר פשוט

של מציאות

בימי עבר

לא מפואר

על מחלות

Read full article | No Comments

מחלות

מפסלות

את זמנך

צוחקות

חוצבות את ימיך

בלי לחכות

שואפות להשתלט

בלי להתחרט

מחלות אפלות

עליך לא חומלות

מחלות, מחלות

מצריכות גם תפילות

ולעיתים המחלה ממהרת,

ממארת,

והיא לא מצטערת-

מחלה

עם תכולה,

בתוך

תחתית כפולה.

עוד על זמן

Read full article | No Comments

הזמן קצר

הזמן קצר

הוא לא נוצר

להיות מוצר

*

*

אבל זמני שמתכלה

גם אם אינני מבלה

איני צריך להתפלא

*

*

זמן אכזר כל כך

ואני מולו נמעך

אותי אט אט גורס

ובהדרגה הוא גם הורס

מה ישאר? כמה בקשות

וגם חזון העצמות היבשות

על שירה

Read full article | No Comments

מהו שיר בלי חרוזים

מהו שיר בלי מילים

האם הוא מפלט למשוררים עצלים?

שיר בלי מלים כרוך אחריך

שיר בלי מלים מאבות אבותיך

האם שיר זה הוא רק המיה

של הלב מין זמזום קצת כואב

או שהוא ביטוי של אדם שדואב

*

*

מהו שיר עם חרוזים

שיר עם מילים

האם הוא פשוט קישוט לכתלים

צעצוע של דממה

*

*

ושיר עם מילים

אבל בלי חרוזים

מה אפשר עליו לאמר

האם מתוק הוא או מר

או שהוא כבר אוכזב

מכל חרוזיו

תנועה וזמן

Read full article | No Comments

עם כל תנועה שאנחנו עושים

פוחת הזמן של עתידנו

גדל הזמן של עברנו

*

*

עם כל חוסר תנועה שלנו

אנחנו ממשיכים לנוע, קדימה

אל עתיד שהולך ומתקצר

*

*

תנועה או חוסר תנועה

השעון מתקתק מיום היוולדנו

גם אם נקפא בוא יבוא יומנו