Archive for ינואר, 2014

 

חמניה

Read full article | No Comments

חמניה

על אניה

מפליגה

עם כל גרעיניה

הרבה יותר ממאה

מפליגה רחוק

מבלי לצחוק

רק שתספיק לראות הכל

מבלי לקרוס , מבלי לנבול

והגרעינים

כולם שכנים

שלא יהיו כה מסכנים

כולם כל כך כל כך קטנים

חמניה מפליגה

זו אינה הצגה

תחרות של חזירות

Read full article | No Comments

איזו  חזירות

תחרות

במלוא המהירות

תחרות אכילה

מתרחשת כולה

מול קהל השופטים

מול צוק העתים

ובה הגורסים

בולסים ובולסים

בלי הפסק

בלי טקסים

לועסים לועסים

פשוטים

מיוחסים

נעות הלסתות

רק לאכול מבלי לשתות

אז חזירות

של תחרות

שוב מגבירה מהירות

פיל בחנות חרסינה

Read full article | No Comments

פיל בחנות חרסינה

מתבדר

ושובר

שברת שילמת

זה לא בשבילו

הוא נועד רק לשבור

הוא,כל כולו

קל על החדק

יוצר הוא כל סדק

פיל בחנות חרסינה

אוהב את החנות

פתאום רואה חנוט

פיל שובר

קצת מתעוור

אבל הורס

הורס מהר

תענית

Read full article | No Comments

מהי התוכנית

תענית, תענית

לפצוח בצום

כבר מהיום

שביתת רעב

כבר מעכשיו

וזאת את מבינה

כבר ממש הפגנה

אז בתוך תענית

ניכנס למונית

וניסע לצפון

בלי אפילו מלפפון

ושמה ננוח

אל מול פני הרוח

ואולי אף נשחוק

ליד שפת המצוק

תענית תענית

מה שאלת מה ענית

שאלה מיותרת

מין כזאת חטוטרת

ואמרי תענית

איפה חנית

ואת כספך

לא מנית

ובגבור תענית

נאחז בחנית

נאחז, בשנית

לא נוותר

נסתגף עוד יותר

נצום ונצום

מול פסגת הר עצום

נצום במחילות

נצום גם עד כלות

אצות

Read full article | No Comments

אצות

רצות

מתרוצצות

ואפילו

מקפצות

אז מה

הן רוצות

להקים מחיצות?

לנטרל שתי פצצות?

רק שתהיינה

מרוצות

כשבמיים

הן שורצות

ישנות

ומקיצות

ואחר כך

פורצות

ואלייך

קורצות

בוקר כבד

Read full article | No Comments

בוקר כבד עורקים

ממהר להשכים

גם אם לכך

הוא לא ממש מסכים

כי השכמה

פי כמה

עוגמה

מסלימה

כי מה יש לו לתרום

להמשכו של היום

בוקר עב ורידים

מחפש זר ורדים

להביאו במועדים

מוגן מרוח קדים

בוקר כבד

כבר איננו נודד

הוא פשוט קצת גווע

מול צהרים צולע

מצטרף לבקרים

שכבר אינם שרים

בבית קברות מוטלים

עובש מעלים

זה בוקר מיותר

אחר מה הוא תר

עוד מעט יסתכם

עוד מעט יסתיים

הלוואי ולבוקר

יהיו רק פני פוקר

על הגורילה

Read full article | No Comments

אתמול הגורילה

פתח במלחמת גרילה

מסתתר בשיחים

ולועס לו פרחים

מדובר בקוף אימתני

האם הוא הגיוני?

קוף אימתני

גם אלמוני

אל מולו גם ציידים

מרגישים בודדים

והגורילה מתאווה

להתחמק מהרובה

מי ינצח אדם או קוף

מי ראשון יבוא לו סוף

עוצמת שרירים

או חוד כדורים

והגורילה נלחם

ככה סתם

היה עזוב ומיותם

ומאז מוחו נסתם

ושואף הוא

נקם

להכות באדם

צמחוני שנוקם

צמחוני שלוחם

הוא לא ידמם

כשצייד יעלם

ציידים

מפוחדים

מהגורילה

רועדים

והמצב שמתהווה

הוא מבעד קנה רובה

על פעימות

Read full article | No Comments

חסרה פעימה

על שום מה על שום מה

פעימות חסרות

בקושי קורות

חסרות פעימות

עמומות אטומות

ואם  לגמרי אתחסר

אזי למוות אתמסר

חסרות פעימות

הן עושות מהומות

ולא מתייצבות

למשמרות עצובות

פעימות פעימות

בהיעדרן הן עצומות.

פעימות

שלמות

עד

מות

קרן שמש

Read full article | No Comments

יצאה קרן שמש

חיכינו לה מאמש

חלושה, צהובה

מפרה אכזבה

קרן שמש קרירה

עד עכשיו נסתרה

קרן שמש קטנה

לקטני אמונה

מתוך העננים נזרקת,

צודקת

כחנית של תקווה

חדה, זהובה

קרן שמש אלמונית

היכן בדיוק חנית

ואחרייך השמש יוצאת

קורנת מעת לעת

קרן שמש, קרנות

ואלפי שמשות חונות

מחכות שהקרן תגשש

את המציאות תאלחש

ואז תצאנה אלף שמשות

אטומות, נחושות

תשגרנה קרניים

מתוך השמיים

כן, לנו דרושות

אלף שמשות

לבער את הכאב

אשר מתקרב

אלמוני

Read full article | No Comments

אני מוקסם

לא אהיה מפורסם

אהיה סתמי

אני עצמי

איש פשוט

כמו כשות

אני כבר אלמוני

אני, כן אני

וממרום אלמוניות

לא תהיה לי תחרות

ניצחתי את עצמי

באופן פתאומי

ואולי זה לא סיוט

להיות כך סתם באלמוניות

אולי עדיף להיות סתם כך

מצב הרבה יותר מוצלח