Archive for אפריל, 2014

 

יום חולף

Read full article | No Comments

היום הזה

גולש אדיש

מחייך

משופם

עוד מעט הוא נעלם

ואתה- מה הספקת לעשות

אולי רק לשלם קנסות

זה יום חולף

קצת מתקלף

מולך מחייך

האם תתעלף

עוד יום יחלוף

עוד יום חולף

עוד יום חלף

ואתה על הסף

דאגה

Read full article | No Comments

דאגה

בשגגה

בי לא תיגע

היא גם לא התפוגגה

בטח לא התמוגגה

זאת דאגה

מתצוגה

פגמים קלים

אך אפלים

אשר על איש לא מסתכלים

דאגה שרוטה

קצת מרוטה

שחוקה מרוב שימוש

עייפה מכל חידוש

דאגה,

בלי הפוגה

מי יעבור

Read full article | No Comments

מחכה שהיום יעבור

והוא מחכה שאתה

והרי-אתה תעבור לפניו

גם אם לא מחר גם אם לא עכשיו

אז מה, מה לעשות

מה לנסות

אין הוראות

מבין כל אות ואות

חופש כמעט מוחלט

אליך נמלט

היכן התוחלת

היכן התועלת

ומחר יום  חדש

משמעות שוב תבוקש

הקשת מתרוששת

Read full article | No Comments

הקשת

מתעקשת

יש לה

עששת

יש לה דלקת בכתום

וצלקת באדום

זיהום בכחול

ושרטת בסגול

כן,הקשת

לא מתאוששת

מצבעיה-

מתרוששת

באמצע היום

Read full article | No Comments

אמצע היום

כולם זזים

ממקום למקום

ויש שמש טובה

חסרת מחשבה

ואני-מביט מהצד

רק אחד, רק אחד

וכולם מתרוצצים

כמו כלו כל הקיצים

ואני-מורל נמוך

רוצה להעביר הילוך

יום סתמי לכולם

גיהנום מתון ומושלם

לא חייב

Read full article | No Comments

לא חייב לחשוב

לא חייב לכתוב

אבל-

בכל זאת חושב

בכל  זאת כותב

חוצב וחוצב

את זמני

אני קוצב

חיית טרף

Read full article | No Comments

חיית טרף

פועלת בלי הרף

לסתות וטפרים

ושאר אברים

קודם רופפת

נחה לה קצת

ורצה מעט

דג מוזר

Read full article | No Comments

זה לא חייזר

זה דג מוזר

שלא ממהר

ולא מסתתר

ורק  לעיתים

בועות משגר

ומה אוכל זה הדג המוזר

גם פלנקטון גם מה שמיותר

אוכל בלי טעויות

אוכל שאריות

חי בשוליים

משכשך לו במיים

מפעיל  ת'זימים

לילות וימים

דג מוזר

אך לא אכזר

אף פעם לא עצוב

וכמעט תמיד אהוב

שמים קצוצים

Read full article | No Comments

שמים קצוצים דק דק

ואליהם ענן נזרק

מבלי שנסרק

מבלי שנבדק

ואחר כך לא מתבלבלים

את השמים מערבלים

וכשמערבלים

לצד לא פוזלים

אחר כך לא מהססים

את כל השמים ביחד גורסים

ומהם נותרים פתיתים

מעטים

ומה במקום השמים?

אותו הדבר אבל פעמיים

גיוס כללי

Read full article | No Comments

גיוס כללי הוכרז

בגלוי, בלי שמץ רז

כולם נקראים אל הדגל

זקן וגם טף וגם סגל

יש איום על המדינה

כה שחורה העננה

כולנו נתגייס

איש לא יהסס

אין מדים לכבס

או ציפורניים לכוסס

אכן הדרמה מתרחשת

והאומה עוד מתרגשת

והיכן המטלות?

תבוצענה בגבולות