Archive for יולי, 2014

 

יום התחלה

Read full article | No Comments

איוושת שיעמום

ביום הוטל מום

ועד שיסתיים

השיעמום יאיים

אותו לעמעם

בינתיים היום

מגיח פתאום

כמו מקיץ משינה

מתוך עננה

יום יפה מזוקק

מלוטש הוא עד דק

היום הוא היום

לפניך תרשום

יום גאולה

יום התחלה

על יום יפה

Read full article | No Comments

יום יפה משתפל בסביבות הצהרים

ונח לו כאן בצל בינתיים

היום ואני

וגם איש תמהוני

יום יפה יום שנח-

שמיכת רוגע יפרוש

לא יניח לדרוס

יום יפה לא ינוע

והוא כל כך רגוע

יופי של יום

בכל המקום

יום שלא רוצה להסתיים

רוצה רק להמשיך

את הליל לא להחשיך

להיות יום אינסופי

יום אחד

מיוחד

אימה קריסטלית

Read full article | No Comments

מאיפה האימה הקריסטלית הזאת

הסותמת את עורקי

גבישית

אישית

מזילת זיעה קרה ממצח מבועת

אט אט

אט אט

אימה דמומה

עגומה

מגובשת

מדוייקת לא משובשת

אימה לא מקשקשת

אלי

היא ניגשת

בעוון כאבי היא מבוקשת

תבן באסמים

Read full article | No Comments

תבן

באסמים

מאגר

של חכמים

מאגרים

קצת עמומים

לרואים

ולסומים

אם כי

תוכן האסם

יכול להיות קצת מפורסם

תבן וקש

זה צירוף

די חדש

אם כי קצת

משומש

 

על שירים

Read full article | No Comments

שירים

כאסירים

באותיות מצוירים

לכל שיר נושא

כל שיר מנסה

להיקלט, להשתלב

להיות מופץ,להתחבב

שירים לכל ארבע רוחות

עם צלילים וניחוחות

שירים,

שירים,

נו אתם מכירים

כאלה שזזים

משופעים בחרוזים

משפטיהם

מקיזים

הברקה

Read full article | No Comments

הברקה

מתוקה

חובקת

מדוייקת

הברקה מחודדת

לאן

היא נודדת

הברקה

עתיקה

את עצמה

הברקה,

הברקה,

לעיתים מעיקה

לעיתים

מציקה

כשמשורר לא פורה

Read full article | No Comments

כשמשורר לא פורה

זה קורה

זה קורה

המלים הופכות פצצות

אך יחדיו לא מתקבצות

חרוזים נעלמים

ומתפזרים על פני ימים

אפילו ההברות

כך סתם נקברות

משורר לא פורה

מהמצב הזה ירא

האם זה טוב

מה שיכתוב

משורר לא פורה

אך עוד דף מתמלא

עצמי

Read full article | No Comments

עם עצמי

עם עצמי

על בסיס יומיומי

עממי

עולמי

עם עצמי

עם עצמי

זה לא

פתאומי

עם עצמי

עם עצמי

זה לפעמים

כה קיומי

כי את העצמי לאהוב

זה וודאי מין סוג של חוב

קייץ בפתח

Read full article | No Comments

קייץ בפתח

עשבים שוב במתח

לא רוצים להתבייש

לא רוצים להתייבש

מירוק לצהוב

לא נשמע להם טוב

והחום הפוצח

אוי אם הוא מנצח

חורך עשבים

עם שפעת כאבים

ומבחינת עשב יובש

גרוע מעובש

הקייץ כבר כאן

עומד על דוכן

עוד כמנצח

שמח,

רותח.

מלים מצטרפות

Read full article | No Comments

מצטרפת לה מלה למלה

בלי השכלה בלי הקבלה

כך הן נכתבות

כתוצר של תקוות

לא משתכפלות

וגם לא מתקפלות

מצטרפות למשפט

קצת מקומט

למי איכפת

למי איכפת

מצטרפות לעוד

שקצת בבידוד

נכתבות לספרים

מטיילות באפרים

מלה ועוד מלה

עוד תצטרפנה

לתפילה