Archive for ספטמבר, 2014

 

בנופש

Read full article | No Comments

נופש

אישי

נופש

חופשי

עם נמנום

קצת אטום

עם שינה

די תקינה

וכשפוקח עיניים

שמח עד שמיים

עוד יום של חופש

עוד יקום של נופש

אז ארוץ לבריכה

מטורף משמחה

בהווה

Read full article | No Comments

סוף ציפיות

סוף אכזבות

כניעה להווה

שחרור התיקוות

אני הוא העכשיו

אפיק שנחצב

לא חשוב הכיוון

לא חשוב הסימון

והנה ההווה

פרצופו מעווה

בראי

למולי

חביתה במיטה

Read full article | No Comments

חביתה

במיטה

שם זאת לא

שליחותה

זולג החלמון

מלכלך הוא המון

והחלבון

משחק את הדובון

חביתה עם נקניק

זה כל כך מציק

מוטלת במיטה

כאילו היא ביתה

בתוך הלכלוך והסחי

מרגישה הכי הכי

בקיצור, חביתה

מקומה לא במיטה

הקרפדה

Read full article | No Comments

קרפדה

אבודה

משתרכת בתור

יותר מדי רעש יותר מדי אור

מידי פעם מקרקרת

אולי יש קרפדה אחרת

היכן הדרך לביצה

אולי לשם יש הקפצה?

הקרפדה לא דוברת שפותת

לא מכוערות, לא יפות

ולפתע תגובה

אולי זו תשובה

קולות קרפדה

מתוך אגדה

קולות של קרפד

מאד מיוחד

לקרפדתנו יש מיתוג

ויש לה בן זוג

מריבה

Read full article | No Comments

הנה קרבה

עוד מריבה

עוד צעקות

שלא מפסיקות

צלחות נשברות

מרצפות עד תיקרות

צלחות מושלכות

מתוקות מלוחות

אין מריבה

שהינה אדיבה

אך כל מריבה

היא חסרת

הקרבה

יום הדמיון

Read full article | No Comments

יום הדמיון

נחגג ברוב עם

יום הדמיון

לא נחגג ככה סתם

יום הדמיון

מהווה פתיון

אולי דווקא עלוב

ולא כל כך חשוב

יום בו אני

הופך דמיוני

יום בו המציאות

הופכת טעות

הכשה

Read full article | No Comments

כשהנחש

מכיש

לפני כן

הוא מקיש

שזהו הדיל

הכי הכי יעיל

הוא תוקף עם סיוט

טיפת ארסיות

עם פיתרון לא גמיש

פשוט-

להכיש

בוקר הגיע

Read full article | No Comments

בוקר

הגיע

ומה הוא מביע

הגיע, מציף

בוקר חריף

למי הוא מוסיף

בוקר חולף

בוקר צולף

וכמו נחש

מעורו מתקלף

וביממה משתלב,

עם כל הלב

ואם הבוקר יפתיע

ומחר לא יגיע

כי אם לא יבוא

הוא מפר סטטוס קוו

על חוף האוקינוס

Read full article | No Comments

על חוף האוקינוס

שרוע בלאט

מול ים לא נשלט

על חוף של זהב

שרוע עכשיו

לא מסתגף

פשוט משתזף

את אור השמש

ממנף

והעור

קצת מתקלף

ואם אשרף בשמש

יתפח לפתע כל נמש

ויגדל מנקודה

לכדור של גלידה

חלומות

Read full article | No Comments

האם גם הלילה אחלום

חלום שיגיע עד הלום

חולם וחולם

בנשמתי הולם, הולם

חלומות

עד מות

עד מות

עד מות הלילה עד הבוקר

חלומות עוטי פני פוקר

חלומות,סיוטים

סוג של צוק העתים