Archive for נובמבר, 2014

 

אני רוצה חתול

Read full article | No Comments

אני רוצה

חתול

נטול

חתול שחור

חתול אפור

חתול בכיס

שלא יתן ביס

אני רוצה חתול

לצאת איתו לטיול

ושיניף את הזנב

כאילו היה זה גוש זהב

חתול שיגרגר

כאילו תפס אוגר

חתול בית

שינוע כמו עיט

מחפש לו בלי הרף

מחפש לו עוד טרף

החתונה

Read full article | No Comments

חתונה

ממתינה

חתונה

נתונה

החתן מהסס

ציפורניים כוסס

הכלה לא חובטת

היא פשוט מתלבטת

אט אט מתקבצים האורחים

כולם שמחים כולם מחייכים

גם החתן

גם הכלה

מחייכים

אך לא שמחים

חתונה של אכזבה

בתאריך אשר נקבע

חתונה של אכזבה

שאין בה אהבה

שחור

Read full article | No Comments

שחור על גבי לבן

שחור על גבי מובן

שחור עיוור

שמתערער

שחור מסוגר

שחור ממורמר

שחור

שכוחו כה ניכר

השכמה איומה

Read full article | No Comments

השכמה

איומה

אדומה

וחומה

השכמה איומה

הכל בשחור

ואין כלל אור

כאן מילותי נעצרות

שלא תהיינה לצרות

די לכתוב כבר בשחור

אבל קשה לכתוב על אור

יותר קל לכתוב על עצב

למרות שאין בכך קצב

הימלטות

Read full article | No Comments

לפי שעה

דרושה הסוואה

וגם להשתופף

להיתכופף

להימלט

להיפלט

עם מטאטא ועם יעה

להיות בלתי נראה

להיעלם

להסתיים

להיות שקוף

וגם חצוף

רק לא

להיות רקוב

החברים

Read full article | No Comments

האם

ניתן

שתן

יפגוש לוויתן

רק באגדות

יתכנו פגישות, פרידות

ורק שם,

לשם החרוז

הטקסט הזה

בכלל יזוז

אז תן ולוויתן

היה ביניהם מפגש קטן

עד היום הם חברים

שניהם בלתי ממורמרים

אצל הספר

Read full article | No Comments

אחת מצחיקה

עשתה החלקה

אצל ספר מדופלם

ידוע בכל העולם

עשתה גם גוונים

שיחזיקו שנים

פתאום גילתה שהספר

אינו אלא צפר

המומה ונדהמת

נמלטה לה נכלמת

ופתע פתאום

גם הרגישה שוממת

ובכל העולם מליוני ציפורים

באותו הרגע שרו לה שירים

ליצן קמצן

Read full article | No Comments

ליצן

קמצן

החביא

חרצן

ביום סגריר אותו ישתול

ופרי ממנו אז יטול

פרי גדול ועסיסי

וטעמו ממש מקסים

והכל ביום אחד

כה יחיד ומיוחד

כך חשב הליצן

שהיה כה קמצן

אך בבוא יום סגריר-

דיכאון די אדיר

אין שום פרי

גם לא מריר

קונפליקט

Read full article | No Comments

קונפליקט

מדיקט

דמיון חולף

שמסתלף

רוח עוועים

חסרת תנאים

כל אלה הזויים

שזורי הזיות

טעוני טעויות

לא עמומים

ואף לא קיימים

כרוב וחרוב

Read full article | No Comments

הכרוב

שאל

את החרוב

למה הוא עצוב

והחרוב לא משיב

אבל הוא מקשיב

והכרוב

קצת מאוכזב

באדמה מתוה לו קו

"קו העצב" לחרוב הוא אומר

"אבל אתה הן תסתדר"

והחרוב שותק

על עברו מתרפק

כרוב

וחרוב

אינטרקציה  בקירוב