Archive for דצמבר, 2014

 

הנהר

Read full article | No Comments

תחילתו של נהר

היא במעיין בהר

ומשם ערוצים

יוצאים נחרצים

מצטרפים עוד פלגים

שוקקי דגים

ויחדיו מתחברים

מעבר להרים

מתחברים לנהר

שפעם דהר

ועכשיו זורם לאט

מרגיש קצת מיותר

סתם שיר

Read full article | No Comments

סתם שיר

שיר סתמי

בשבילך

בשביל מי

כמה מילים

בקושי קשורות

כמה מילים

מסודרות בשורות

סתם שיר

מעין מכשיר

לראות אם אתה

עדיין כשיר

לכתוב

די טוב

השקדים מתמרדים

Read full article | No Comments

השקדים

מתמרדים

בעצמם הם מתביישים

מה,

הרי הם לא כל כך קשים

זה רק דימוי של השקדים

ונגדו הם מתמודדים

אל תאמרו שאנו קשים

כך בדמעות הם מבקשים

בנוסף השקדים

לא כל כך מתמקדים

הם גם לא מרוכזים

בבניית החרוזים

שקדים,

שמתנגדים.

כותב

Read full article | No Comments

לא חייב לכתוב

לא חייב לחשוב

אך

זה דבר  די טוב

שיש בו גם משוב

כותב בחרוזים

דימויים די עזים

כותב, כותב

וכל חרוז כדור נותב

כותב כותב

מילים חוצב

ואותן אחר כך

מייצב.

הלפת

Read full article | No Comments

תראו

תראו את הלפת

מיד

היא מתעלפת

כי בישרו לה

שהיא חולפת

הלפת נדגיש

היא ירק רגיש

מגיבה לכל דבר

מוכר וגם זר

כן , הלפת רגישה

מביעה כל תחושה

על דממה בנשמה

Read full article | No Comments

שלווה ירדה על העמק

בנשמתי פושה לו הנמק

גם השלווה

קצת כאובה

גם מועטת

התקווה

ונשמתי משתוקקת

לקומץ של שקט

אבל הנמק בנשמה

פועל הוא בחסות דממה

כך בשקט

ברעש

נשמתי בגעש

רושפת

נושפת

לים היא נסחפת

חרדה ואימה

Read full article | No Comments

ים חרדות

שלא נפרדות

לקוים

ונקודות

ואימה טהורה

שהיא פשוט דבר נורא

והמילים,המילים

מקרינות צללי פילים

חרדה ואימה

אף אחת אינה תמימה

לכל אחת אינטרס

שכל הזמן אותך הורס

אימה וחרדה

הבנת ת'נקודה

מבקשות לשחק

ואותך לשתק

שמיים כפולים

Read full article | No Comments

שמים

כפולים

משתרעים

בלי מילים

למזרח,

מערב,

אל גוון

של כזב

מה הם מסתירים

שם בקצות ההרים

מה מחביאים הם

בין שמיים לשמיים

וודאי שזה  יותר

מסתם כוס של מים

מסתירים הם בשורה

שחמקה ממאורה

פירות וירקות

Read full article | No Comments

שזיפים

חסרי זיפים

הם כל כך

כל כך יפים

והגזר

בלי נזר

יהיה לנו לעזר

החציל

לשמע צליל

יזנק הוא להציל

כך פירות וירקות

מתגברים על שתיקות

מתחמקים ממכות

וסוגרים עסקאות

דרך כל אות

 

כביסה לכבשה

Read full article | No Comments

כבשה

פצחה בזמר

תראו אותי יש לי צמר

וחייכה

ושמחה

אך הכבשה

היא בלי כביסה

למרות שאין היא

נמסה

היא בלי כביסה המון שנים

ובצמרה שזורים דגנים

זאת כבשה מסולסלת

לרחצה מייחלת

כי כבשה

בלי כביסה

ניחוחה כמו מורסה