Archive for ינואר, 2015

 

על חרדה

Read full article | No Comments

חרדה

מבצבצת

לך

היא קורצת

מפחידה

מאיימת

גם כשסתם

היא נושמת

חרדה

במידה

רוצה שתגיד לה

תודה

אהבה רקובה

Read full article | No Comments

אהבה

רקובה

כבר לא כל כך

טובה

להתגבר

לא מצליחה

כל הזמן היא בוכה

אהבה

רקובה

פסימית

לא מקווה

אהבה שקורסת

אט אט נהרסת

הנוף

Read full article | No Comments

איזה נוף

איזה נוף

יפהפה עד בלי סוף

מעל-השמים

מתחת-פלג מים

ואתה כך משקיף

כאילו זקיף

נוף פסגות ערירי

תיכף ממריא

עם רוח קרירה

חסרת מטרה

עם יופיו של הנוף

אתה כמו במעוף

חום נורא

Read full article | No Comments

חום

נורא

בלי כל

מטרה

סתם ככה

אספלט יוקד

מתמרד

חום נורא

בלי הכרה

חום יוקד

אף מעלה לא מאבד

ואז מתעוררות

על חורף מחשבות

חמות וטובות

חושבים על  גשמים

לכמה ימים

ושוב החום נצמד,

לכל אחד.

ערב עצל

Read full article | No Comments

מה לערב קרה?

התחלק לקדירה

התחלק

התבשל

והפך כך לליל

כך בשעות אחר הצהרים

הכל התרחש בשמים

ערב עצל

כך החליק התגלגל

למארב

של הליל

בטווח ראיה

Read full article | No Comments

בטווח ראיה

בטווח הוויה

עולה אד שורקני

אל מולי, מול אני

והאד

מתגמד

אך עדיין מתמודד

למרות שמתנודד

אד שורקני

קמעא הרסני

יש אותו לבלום

גם אם הגיע עד הלום

בטווח ההוויה

בטווח רעיה

אנהג את עדרי

מול פני שרידי האמורי

עטלף

Read full article | No Comments

עטלף

התעלף

נפל מהעץ

התעורר

התלוצץ

לא עם רופאיו

ולאו דווקא עכשיו

בכל מקרה-

נופף בכנפיו

ומה נפל עליו

עליו, עם שפע קסמיו

פרי גדוש רקב

שחמט

Read full article | No Comments

שחמט

מקומט

שחור לבן

אלי ניבט

ובמשבצות

עומדים כלים

עומדות פצצות

מלך לבן

מלך שחור

אף אחד משניהם

לא רואה

את האור

חציל

Read full article | No Comments

יש לי חציל

שאת מי הוא יציל

עמוק בכיס

הוא די מכעיס

בגוונים של סגול

מבקש לשלוט על הכל

חציל, חבצלת,

שוב נסגרת הדלת

החציל שבכיסי

הוא קצת אגסי

ובשלבים מסויימים

הוא שקל להיות נשיא

ואם בכיסי סלט חצילים

זה חצילים שנמעכו והם עכשיו מבולבלים

שמונה דובונים

Read full article | No Comments

שמונה דובונים

מעבירים את השנים

לא בדיוק בדבש

יותר בלעיסת קש

שמונה דובונים

קצת מתענים

וגם מציירים

על דפים לבנים

דובים שמונה

זה נותן הגנה

עדר דובים

מופיעים בכתובים

ועדר דובונים

קטנים, קטנטנים

שמונה דובונים

מצאו אפונים