Archive for פברואר, 2015

 

היאוש

Read full article | No Comments

איזה ביקוש

יש ליאוש

ביקוש רצוף

ביקוש חצוף

ביקוש אשר

תמיד יצוף

והיאוש

תמיד חמוש

ולעולם

אינו כתוש

ובנוסף

הוא נחוש

יאוש מקושקש

לעולם לא נואש

ומוסר לכם

ד"ש

דובדבן

Read full article | No Comments

דובדבן

מנוון

מיטלטל

בין שם

לכאן

לא בטוח בעצמו

מעמיס הוא על שיכמו

רקיקים

נזקקים

דובדבן

מאובן

באקלים

מגוון,

דובדבן

לא מובן

איזו שאלה

Read full article | No Comments

שאלה מיותרת

שוב מקטרת

עם תוכן בוטה

שאינו מפתה

זו לא סתם שאלה

כי היא ממש ממש גדולה

שאלה ארוכה

לא אחת

של דקה

מתי תקוות

Read full article | No Comments

עם שוך הקרבות

יש תקוות נקובות

יש יאוש שחלף

עבר ונשרף

עם שוך הקרבות

התקוות מתקרבות

אט אט מתגנבות

לברוח מסרבות

עם שוך הקרבות

זמן לתקוות

שוך הקרבות

לקוות

לקוות

 

איך אני

Read full article | No Comments

איך אני

איך אני

קורס לתוך עצמי

כמו פחית בלי אויר

כמו נכס שביר

איך

איך

איך

רק שלא אצטרך!

איך קריסה אישית פנימית

חסרת כל תכלית

קריסה אל האין

שגם הוא מזדקן

פיל ונמר

Read full article | No Comments

הפיל

או

הנמר

מי  מהם יסתדר

או יותר חשוב יסתתר

הפיל-נתוניו

מוצגים כבר עכשיו

והנמר כבר מוסתר

ואיננו מופקר

אבל, הן עצים לא בורחים

אז למה הפיל יסתתר בין פרחים

 

על ציפורים נודדות

Read full article | No Comments

ציפורים נודדות

אינן בודדות

בלהקות ענק

הן בחברה במובהק

תמיד בין חברות

עפות הציפורות

אף פעם לא לבד

אף פעם לא אחת

וכל ציפור

מול שמש אור

ציפורים  נודדות

כל העת מסתודדות

צמודות צמודות

לא נפרדות

נשימות עמוקות

Read full article | No Comments

נשימות עמוקות

נמשכות

כמה דקות

הבל פיו של הפחד

זוחל לו מתחת

וזיעה קרה

מצטרפת למכירה

ממש פסטיבל

של אולי ואבל

ושל חרדות

שאינן נודדות

פה וטלפיים

Read full article | No Comments

איזו מחלה

פה וטלפיים

חיזרו אחר שמה

חיזרו פעמיים

זו מחלה

של כפל כפליים

אחד- פה

ושתיים-טלפיים

טלפיים ופה

ואתה מקווה

להחלמה מהירה

במרכז השידרה

אז קדימה , כפיים

לפה וטלפיים

בלי חרוזים

Read full article | No Comments

נפרד מהחרוזים

כך, באחת

לא נותר מהם דבר

רק אני

ופגרי מילים

שאני מנסה להרכיב

לישות אחת

שתהא גדולה מסכום מילותיה,

לשיר.